Õppeaastal 2017/18 gümnaasiumi G1 sisseastumiskatsete info

Lugupeetud põhikooli lõpetajad, õppeaastal 2017/18 gümnaasiumisse astujad!

Tartu Annelinna Gümnaasium võtab gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarsed ehk tavaõppe rühmad ja mittestatsionaarne ehk kutseõppesuund.

Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb gümnaasiumi kandidaatidel sooritada test neljas õppeaines ja osaleda vestlusel.

Sisseastumistest toimub 18. märtsil 2017 algusega kell 10 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68).

10.00 – 10.30 vene keel (essee) (välja arvatud eesti põhikooli lõpetajad)
10.45 – 11.30 matemaatika (vene või eesti keeles)
11.45 – 12.30 inglise keel
12.45 – 13.15 eesti keel (essee)

Testiülesanded on koostatud 9. klassi õppematerjali põhjal.

Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAGi kodulehel www.tag.ee 15.02. – 15.03.2017.

Katsete tulemus ja kutse vestlusele saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 1.04.2017. Palun esitage registreerumisel oma täpsed kontaktandmed.

Vestlused toimuvad 3.04. – 7.04.2017.

Otsus gümnaasiumi statsionaarsesse või mittestatsionaarsesse (kutseõppesuund) õppesse vastuvõtu kohta saadetakse õpilastele 1. maiks 2017.

Lisainfot saamiseks pöörduge kooli juhtkonna poole: hiie@annelinn.edu ja julia@annelinn.edu.ee ; +372 7461743.

Lugupidamisega
TAGi juhtkond