Õppetöö ja kooli tegevuse korraldust alates 18. maist 2020

Lugupeetud õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

 

Kirjeldame õppetöö ja kooli tegevuse korraldust alates 18. maist 2020.

1. Järgmisest nädalast, 18. maist EI MUUTU suurema osa õpilaste ja õpetajate töö- ja õppekorralduses midagi. Distantsõpe jätkub kõigis klassides, välja arvatud 12. klass. Distantsõpe kestab kuni 5. juunini, st õppeaasta lõpuni.

2. Kutsehariduskeskusesse ja Ploomikese õppekohta on oodatud ainult lõpuklasside õpilased ja nende õpetajad vastavalt eksamikonsultatsioonide ajakavale. Kõigil koolimajades viibijatel on kohustus järgida HTMi ettekirjutusi desinfitseerimise ja liiklusskeemide kohta.

3. Kutsehariduskeskuses on sööklad avatud; Ploomikese õppekohas söökla ei tööta.

4. Koolibuss ei vii õpilasi õppekohtadesse.

5. Kantselei Kopli 1A-311 on avatud tööpäevadel kell 9 – 13.

6. Õpilased ja / või lapsevanemad on oodatud õpilaste isiklike asjade järele õppekohtades Eerikal ja Ploomikeses vastavalt ajakavale, mis avaldatakse kooli kodulehel.

7. Õpikutest: käesoleval õppeaastal kasutuses olnud kooliõpikud jäävad suveks õpilaste kätte. Õpilastel on kohustus neid hästi hoida ja sügisel kooli raamatukogusse tagastada.

9. ja 12. klassi õpilased tagastavad õpikud raamatukogusse. Õpikute tagastamise ajakava ja koht avaldatakse kooli kodulehel.

 

Soovime teile ikka tervist ja rõõmsat meelt!

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond

15. mai 2020

 

_________________________________________
 
 
Lp TAGi õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

Esmaspäeval, 27. aprillil jätkub õppetöö distantsõppel. Kõik klassid, välja arvatud 12. klass, jätkavad distantsõppel kuni kooliaasta lõpuni.

Viimase trimestri hinne põhikoolis pannakse välja arvestatud / mittearvestatud vormis (A/MA), olenemata sellest, kas õpetajad on trimestri jooksul numbrilisi hindeid või A/MA pannud.

Aastahinded pannakse välja numbriliselt.

Gümnaasiumiastmes hinnatakse kohustuslikke kursusi numbriliselt, valikaineid arvestatud / mittearvestatud vormis.

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisega seotud asjaolusid tutvustatakse pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on muudatused kehtestanud.

Meie kooli gümnaasiumiastmesse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel. Vastu ei võeta õpilasi, kelle tunnistusel on mitterahuldavaid hindeid. Avalduste esitamine toimub ARNO kaudu 25. juunist kuni 9. juulini. Registreerunud õpilased saavad selle kohta täpsema teate, kui LV HO on vastuvõtukorra muudatused kooskõlastanud.

Soovime kõigile tervist ja jõudu kooliaasta lõpetamiseks.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond

 
------------------------------------------------
Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!
 
Reedel, 10. aprillil on riigipüha, Suur reede, ja õppetööd ei toimu. Distantsõpe jätkub 13. aprillist.
 
Kevadine koolivaheaeg on 20. – 26. aprillil. Sellel nädalal õppetööd ei toimu.
 
Lugupidamisega
Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond
______________________________________
Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad
 
Vabariigi Valitsus on pikendanud koolide distantsõppe perioodi kahe nädala võrra. 30. märtsist jätkub õppetöö Tartu Annelinna Gümnaasiumis distantsõppe vormis.
 
Lugupidamisega
Hiie Asser, Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor
 
_____________________________________

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena Tartu Annelinna Gümnaasium ajutiselt distantsõppel 16. märtsist kuni 12. aprillini. Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja nende vanematele e-kooli ja kooli kodulehe vahendusel.

Õppetööd puudutavat infot jagavad aine- ja klassiõpetajad e-kooli kaudu. Õpetajad annavad õpilastele õpiülesanded vastavalt tunniplaanile e-kooli koduste ülesannete rubriigis alates 16. märtsist.

Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses õpetajatega suhelda e-kooli suhtluskeskkonna või e-posti kaudu.

Viiruse leviku piiramise eesmärgil soovitame kõigil õpilastel püsida antud perioodil kodus ja vältida väliskontakte.

Tühistatud on kõik kooli, linna ja vabariiklikud õpilaste olümpiaadid, võistlused, kultuuriüritused jms.

Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või koroonaviiruse infotelefonil 1247 või perearsti nõuandetelefonil 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid leiab siit: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised 

Lugupidamisega
Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond

 

 

ManusSuurus
PDF icon lvk2020032400334_0.pdf8.17 KB
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.