üldinfo

Ringid

Ringid 2019/20 I pa

 

Ringi nimetus

Ringijuht

Aeg

Koht

Ansambliring

Alla Samsonova

Esmaspäev 14.00 – 14.45

P muusika

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori
26. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 15 juurde

Lisatud parandused oktoobris 2019:
kursiivis laused ei kehti õppeaastal 2019/20 koolimaja remondi ajal, kui kool tegutseb asendusõppekohtades.

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAGi) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

 

Lehed

Telli voog RSS - üldinfo