G1-s õppeaastal 2020/21 õppima asuvate õpilaste vastuvõtu kord

Lp põhikoolilõpetajad!
 
Õppeaastal 2020/21 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.
Seoses eriolukorraga riigis on muutunud gümnaasiumisse vastuvõtu kord. Tartu Annelinna Gümnaasium võtab õpilasi vastu ilma sisseastumiskatseteta, põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel. Tunnistusel peavad kõik hinded olema positiivsed.
TAGi õppima asumiseks tuleb kandidaatidel esitada avaldus ja põhikooli lõputunnistus infosüsteemis ARNO 10. juunist kuni 9. juulini 2020. aastal. Tartu Annelinna Gümnaasiumi 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri kinnitatakse 10.07.2020.
Gümnaasiumisse astumisel märgib õpilane oma avalduses, kas ta soovib õppida tavaõppe- või kutseõppesuunas. Septembris 2020 viiakse gümnaasiumisse õppima astunud õpilastele läbi testid vene, eesti ja inglise keeles ning matemaatikas, mille tulemuste alusel koostatakse tavaõppe- ja kutseõppesuuna lõplikud nimekirjad ja õpirühmad. Tavaõppesuuna rühmas on maksimaalselt 72 õppekohta ja kutseõppesuunas 20 õppekohta. Kui 10. klassi sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on piirarvust rohkem, siis eelistatakse kooli vastuvõtul õpilasi põhikooli lõputunnistuse kõrgema keskmise hindega.
 
Lugupidamisega TAGi juhtkond
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.