Info lapsevanematele

Lp Annelinna gümnaasiumi lapsevanemad!

Palume kõigil lapsevanematel järgida Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusi, mis on seotud koroonaviiruse levikuga koolides:
Kui laps on haigestunud, tuleb lasta teha koroonatest. Haiget last ei tohi kooli saata ka siis, kui lapsel ei ole leitud COVID-viirust.
Kui lapsel on leitud COVID-viirus, tuleb seda teatada klassijuhatajale, kes informeerib sellest kooli juhtkonda.
Kui haigestunud õpilane on kuni 12-aastane, jätkab tema klass õppetööd koolis, kuid selle klassi õpilastele on keelatud huvitegevus klasside vahelistes rühmades. Selle klassi liikumist ja kokkupuuteid teiste klasside õpilastega kooli ruumides piiratakse vastavalt võimalustele.
Kui haigestunud õpilane on vanem kui 12-aastane, siis jätkavad tema vaktsineeritud klassikaaslased õppetööd tavalise tunniplaani järgi. Sama klassi vaktsineerimata õpilased või õpilased, kelle vaktsineerimiskuur pole veel lõppenud, kellel on olemas lapsevanema poolt allkirjastatud luba, läbivad kooli meditsiiniõe juures kiirtesti ja 72 tunni pärast PCR-testi. Kui esimene kiirtest on negatiivne, jätkavad õpilased õppetööd koolis. Õpilased, kellel puudub lapsevanema luba testimiseks, saadetakse koduõppele lapsevanema vastutusel. Kool ei korralda vaktsineerimata ja testimata õpilastele distantsõpet.

Selle kooliaasta esimesi meie kooli koroonajuhtumeid analüüsinud, tegime järeldused:
Kui klassis on esimene koroonaviirusega nakatumise juhtum, siis võtab veidi aega eristada vaktsineeritud õpilased vaktsineerimata õpilastest ning viimased omakorda jagada rühmadesse, keda on lapsevanemate poolt lubatud testida ja keda mitte. Seetõttu hakkame tegelema gruppide määratlemisega ennetavalt.
Kooli meditsiiniõe testimisvõimekusel on piirid. Seetõttu võib olla päevi või perioode päeva jooksul, kui tekib testimisel järjekord.
Kui esimese kiirtesti päev langeb nädala teise poolde, ei ole PCR-testi võimalik teha täpselt 72 tunni pärast ja teine test tehakse nädalavahetusele järgneval esmaspäeval.
Kool aktsepteerib ka väljaspool kooli tehtud teste.
Kui lapsevanemad annavad infot vastutustundlikult ja operatiivselt, on kooli juhtkonnal lihtsam teha õigeaegseid otsuseid nii nakkusohtliku õpilase kui ülejäänud õpilaste õppe korraldamiseks.
Kõige tõenäolisem, et õpilane saab õppetööd jätkata koolis kontaktõppe vormis, on lasta õpilane vaktsineerida.
Kogu koolipere turvatunde tugevdamiseks palume kõigil täiskasvanutel ja vanematel õpilastel kanda maske.

Ikka tervist soovides
TAGi juhtkond ja meditsiiniõde

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.