Info TAGi 10. klassi sisseastujatele

Tartu Annelinna Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu nii eesti kui vene õppekeelega koolides põhikooli lõpetanud õpilased, kes esitavad kooli astumise taotluse ja põhikooli lõputunnistuse ARNO süsteemis (https://www.tartu.ee/arno) alates 15. juunist kuni 29. juunini 2021. Dokumendid tuleb esitada ka Tartu Annelinna Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud õpilastel. Õpilaskandidaatidel peavad olema põhikooli lõputunnistusel kõigis ainetes positiivsed hinded. Kui TAGi astumiseks esitatakse avaldusi rohkem, kui koolil on õpilaskohti, siis eelistame kõrgema lõputunnistuse keskmise hinde ja paremate lõpueksamitulemustega õpilasi. Tava- ja kutseõppesuuna rühmade ning eesti keele ja matemaatika tasemerühmade moodustamisel arvestame õpilase lõputunnistuse keskmist hinnet ja põhikooli lõpueksamite tulemusi. Lihtsustatud õppekava järgi õppinud õpilasi TAGi gümnaasiumiastmesse vastu ei võeta. Kui vajate dokumentide esitamisel abi, pöörduge kooli kantseleisse tööpäevadel kell 8 - 16. Lisainfot õppimise kohta TAGis küsige telefonil 5039813 või esitades küsimused e-posti aadressil hiie@annelinn.edu.ee. Lugupidamisega Hiie Asser, TAGi direktor
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.