Sisseastumiskatsed ja vestlused õppeaastal 2022/23

Lugupeetud põhikooli lõpetajad

Kutsume Teid õpinguid jätkama Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Palun lugege, mida selleks teha.

 

Sisseastumiskatsed ja vestlused õppeaastal 2022/23 Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse astujatele

Õppeaastal 2022/23 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.

Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada neljast osast koosnev kirjalik komplekstest Moodle`i keskkonnas ja osaleda vestlusel. Testis on esindatud lingvistika, loodusteaduste, reaalteaduste ja sotsiaalteaduste valdkond.

Sisseastumiskatsed toimuvad 5. mail 2022 kell 10 – 16 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68). Testi sooritamiseks on aega 2 tundi (120 minutit), testimine toimub Moodle`i keskkonnas vastavalt testimisgraafikule.

NB! Katsetel osalemiseks peab gümnaasiumikandidaadil olema toimiv Moodle konto (https://moodle.edu.ee/), mida saab luua sisseastumistesti registreerimisel (vormi) kaudu. Link Moodle konto registreemisele https://moodle.edu.ee/login/signup.php

Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAGi kodulehel www.tag.ee 1. märts – 3. mai 2022. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tava- ja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.

Kutse vestlusele saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 10.05.2022.

Vestlused toimuvad 16. – 20. mail 2022 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68). Gümnaasiumisse sisseastumiseks on kohustuslik osaleda vestlusel.

Otsus sisseastumiskatsete läbimise kohta saadetakse õpilastele 10. juuniks 2022.

Otsus kooli vastuvõtu ja õppesuuna määramise kohta kujuneb sisseastumiskatsete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse hinnete ning lõpueksamite tulemuste põhjal. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2022.

Juhul, kui kirjalikke katseid ja vestlusi mais ei ole võimalik korraldada, võetakse õpilasi gümnaasiumisse vastu põhikooli lõputunnistuse ja juunis 2022 toimuva vestluse alusel.

 

Sisseastumiskatsete tulemuste hindamine ja kooli vastuvõtt

Gümnaasiumisse sisseastumiseks toimub komplekstest, mis koosneb nelja valdkonna (lingvistika, loodusteadused, reaalteadused ja sotsiaalteadused) ülesannetest. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 (sada) punkti.

Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 35 punkti ja enam, kutsutakse valitud suuna vestlusele. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 25 - 34 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.

Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 25 punkti ja enam, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Rakendusliku Kolledži tingimustele maksimaalselt 20 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 20, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi. Kui kutseõppesuunda kandideerijaid on grupi komplekteerimiseks ebapiisavalt, siis kutseõppesuuna rühma ei avata.

Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 25 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei võeta gümnaasiumisse vastu.

Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul komplekstesti, põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2022.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.