ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Прием заявлений в подготовительный класс начинается с 1 марта 2017 года.

ХОДАТАЙСТВО О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НАЧИНАЕТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Регистрация в первый класс на 2017/2018 учебный год происходит через городскую электронную среду ARNO. Регистрация ходатайств начинается с 1 февраля 2017 года.

Õppeaastal 2017/18 gümnaasiumi G1 sisseastumiskatsete info

Lugupeetud põhikooli lõpetajad, õppeaastal 2017/18 gümnaasiumisse astujad!

Tartu Annelinna Gümnaasium võtab gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarsed ehk tavaõppe rühmad ja mittestatsionaarne ehk kutseõppesuund.

Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb gümnaasiumi kandidaatidel sooritada test neljas õppeaines ja osaleda vestlusel.

VALDKONNAKESKUSTE TÖÖPLAANID ÕA 2016/2017

.

TAGi sisseastujale

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.klass

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  1. enda isikut tõendav dokument
  2. taotlus (vt ARNO link)
  3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
  5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

Söökla menüü | Меню столовой

-

Tunniplaan

Tunniplaan tavalise arvuti jaoks VAJUTA
Tunniplaan tahvelarvuti/mobiili jaoks VAJUTA
N
B! uuendatud 20.01.2017.a.

Kui Teil näitab tavalises arvutis näitab vana tunniplaan - kustutage vahemälu. Enamikul brauseritel CTRL-SHIFT-DEL klahvide kombinatsioon.