Toitlustamine

Alates 1. veebruarist 2018. a maksab munitsipaalüldhariduskoolides koolilõuna: 
1. - 4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 eurot; 
5. - 9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 eurot; 
gümnaasiumiastme õpilastele 1,70 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,70 eurot. 


2017/2018. õppeaastast muutub lapsevanema jaoks oluliselt ülevaatlikumaks koolilõunaga seonduv – kogu infovahetus ja arvlemine kolib e-keskkonda ARNO (www.tartu.ee/arno).

E-keskkond ARNO võimaldab valida koolilõuna paketti ehk tellida toitlustamist, muuta oma valikuid, loobuda koolilõunast, teatada puudumisest, valida lisapaketina hommikuputru või pikapäevarühma einet ning tasuda toitlustamise eest.

Alates 1. veebruarist 2018a. kehtestada munitsipaal üldhariduskoolides koolilõuna toidupaketi maksumused järgmiselt:

1-4 klass 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 eurot
5-9 klass 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 eurot
Pikapäevarühma eine 1,13 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 1,13 eurot
Gümnasium 1,70 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,70 eurot

 

Lisainfo:

Svetlana Utsal
Daily koolisöökla juhataja
Tel :7461745
e-posti aadress:  tartu.annelinna@daily.ee

www.daily.ee
www.facebook.com/DailyEE

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.