Koolimaja siseõue ei tohi sisse sõita

Lp lapsevanemad! 

Palume õpilaste kooli - koju sõidutamisel kasutada auto peatumiseks parklaid; koolimaja siseõue ei tohi sisse sõita, see ala on ainult jalakäijate kasutuses.

 

 
§ 9. Keelumärgid ja nende tähendused 
 
... 
35) märk 361 „Peatumiskeeld” keelab peatumise ja parkimise. Märk ei kehti ühissõiduki kohta; 
...