latest news & announcements

Noored Tartut juhtima! 

14-20 aastane noor! On Sul oma arusaam noorte probleemidest Tartus? Soovid kaasa rääkida teemadel nagu näiteks gümnaasiumite korraldus Tartus, noortesõbralik linnaruum (et oleks kohad, kus saab skate’ida), noorte seaduslikud õigused, õpilasfirmad, sõltuvusained? 

Ainsa linnana Eestis saavad Tartus noored demokraatlikult Noortevolikogusse kandideerida. See tähendab, et linna asju otsustavad noorte valitud noored ISE! 

2019

projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“

Tänu Tartu Linnavalitsuse poolsele toetusele ("2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus") ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkonna nõusolekule, 2018. aasta sügisel sai alguse projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“, mille sihtgrupiks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi 5.-6. keelekümblusklasside õpilased. 

Lehed

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.