projektid

projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“

Tänu Tartu Linnavalitsuse poolsele toetusele ("2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus") ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkonna nõusolekule, 2018. aasta sügisel sai alguse projekt „Prantsuse keel vene taustaga õpilastele“, mille sihtgrupiks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi 5.-6. keelekümblusklasside õpilased. 

Projekt „Võta kaasa!“

Tartu linnavalitsus on toetanud projekti „Võta kaasa!“ ("2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus"), mis on mõeldud Tartu Annelinna Gümnaasiumi 3.-6. klassi õpilastele, et tõsta nende huvi katsetamise vastu, arendada nende loovust, fantaasiat ja eksperimenteerimisoskust. Keemialaboris omandavad nad praktilisi oskusi paljude toodete valmistamise alal.

Koostööprojekt "Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine"

Tartu Annelinna Gümnaasium on saanud toetuse projektiks "Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine" SA Innove vahendatud Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondist. Projekti on finantseeritud taotlusvooru alt "Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“.

Koostööprojekt „East or West, Home is Best? Youth Debate Workshop“

11.-17.novembril.2017a. saab teoks Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Kaunase Saules Gümnaasiumi rahvusvaheline projekt „East or West, Home is Best? Youth Debate Workshop“. Projekti tegevused toimuvad Tartu linna erinevates asutustes ja Annelinna Gümnaasiumi hoones. Projekti rahastab SA Archimedese noorteagentuur programmi „Erasmus+ Euroopa noored“ raames.

Koostööprojekt „Ei sõltuvusele!“

4.-9.septembril 2017.a. saab teoks  Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Vastseliina Noortekeskuse  koostööprojekt „Ei sõltuvusele!“.  Projekti tegevused toimuvad Tartu linna erinevates asutustes ja Annelinna Gümnaasiumi hoones.  Projekti rahastab SA Archimedese noorteagentuur programmi „Noortekohtumised“ raames.

Telli voog RSS - projektid
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.