Koolitervishoid

KOOLIÕE VASTUVÕTT

Irina Rodionova tel 55660528
Aljona Tihhonova tel 58041925

Tööaeg:    E-R: 08.00-15.00

KOOLIÕE ÜLESANDED: haiguste ennetamine. Regulaarne õpilase tervise ja arengu jälgimine – tervisekontrollide läbiviimine 1., 3. ja 7. klassis ning lapsevanemale tagasiside andmine. Läbivaatuse andmed on nähtaval patsiendiportaalis digilugu.ee

TERVISEKONTROLL

Tervisekontroll viiakse läbi lapsevanema nõusolekul 1., 3., 7. ja G1 klassi õpilasele.

Tervisekontroll sisaldab:

 • pikkuse mõõtmist
 • kaalumist
 • kehamassiindeksi määramist
 • nägemisteravuse kontrolli
 • vererõhu mõõtmist
 • rühi kontrolli
 • naha ja limaskestade seisundi hindamist
 • luu ja lihaskonna seisundi hindamist
 • sugulise arengu hindamist
 • vaimse tervise hindamist

VAKTSINEERIMINE

Õpilaste immuniseerimine vastavalt kehtivale riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

 • alates 01. veebruarist 2024.a. muutub immuniseerimiskava HPV vaktsineerimise osas:
  • HPV vaktsineerimisskeem muutub ühedoosiliseks;
  • HPV vastast vaktsineerimist võimaldatakse tasuta kõikidele 12-14-aastastele poistele ja tüdrukutele;
  • võimaldatakse tasuta vaktsineerimine ka kõigile 15-18-aastastele noortele, kes pole varem HPV vaktsiinidoosi saanud.
 • 13 aasta vanuselt MMR 2 (leetrite, mumpsi ja punetiste vastane revaktsineerimine)
 • 15–16 aasta vanuselt DTL (kuues difteeria-, teetanuse ja läkaköha vastane vaktsiin)

Õpilase läbivaatus ja vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusolekul.
Vanemaid teavitatakse vajalikust läbivaatusest või vaktsineerimisest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Täiendav info: https://www.terviseamet.ee/et/nakkus-haigused/tervishoiutootajale/vakts…  ja www.vaktsineeri.ee

ESMAABI JA KRIISIABI OSUTAMINE

Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning vajadusel õpilaste nõustamine ja lapsevanema informeerimine.
Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajava õpilase puhul teavitab kooliõde õpilast ja lapsevanemat vajadusest pöörduda perearsti või eriarsti pole.

Palume haiget last kooli mitte saata!


Koolitervishoid on tervishoiuvaldkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelevalve ja eneseabioskuste arendamisega.

Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu ning toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

KOOLITERVISHOIDU PUUDUTAVAD ÕIGUSAKTID JA TEGEVUSJUHEND

 1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale.
 2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused.
 3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.
 4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (01.09.2010, Riigi Teataja).
 5. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhis
 6. Täiendav materjal koolitervishoiuteenuse kohta.

TARTU LINNAS OSUTAVAD KOOLITERVISHOIUTEENUST

 • Tartu Koolitervishoiu OÜ
 • OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus
 • Terviseagentuur OÜ

Täpsem info tervishoiu korralduse kohta koolides on leitav Tervisekassa koduleheküljel.