sisseastumine

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.KLASS

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  1. enda isikut tõendav dokument
  2. taotlus (vt ARNO link)
  3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
  5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm
  6. perearsti tõend

Õppetöö toimub lapsevanemate valikul keelekümbluse, vene-eesti kakskeelse õppe või venekeelse õppena.