Aasta õpetaja 2023

Aasta õpetaja 2023

© https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2023

ÕPETAJA ELUTÖÖ AUHINNA LAUREAADID
Koolieelse lasteasutuse õpetaja kategoorias Tartu Lasteaed Poku õpetaja Urve Tamm;
üldhariduskooli õpetaja kategoorias Tartu Raatuse Kooli saksa keele õpetaja Tiina Hallik;
kutseõppeasutuse õpetaja kategoorias Tartu Kunstikooli õpetaja Leili Parhomenko;
huvikooli õpetaja kategoorias Võimlemisklubi "Rütmika" MTÜ treener Sirje Eomõis ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi MTÜ treener Enno Akkel.

AASTA LASTEAIAÕPETAJA LAUREAADID
Janika Bachmann, Tartu Karlova Lasteaed;
Oksana Grigorova, Tartu Lasteaed Kelluke;
Taisia Mahnatš, Tartu Lasteaed Naerumaa;
Evelyn Meresaar, Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu;
Inna Sidoruk, Tartu Lasteaed Tripsik õpetaja.

AASTA KLASSIÕPETAJA LAUREAADID
Hille Narusberg, Tartu Forseliuse Kool;
Heli Pundonen, Tartu Karlova Kool;
Kadri Vanamb, Tartu Kivilinna Kool;
Tiina Vink, Tartu Raatuse Kool.

AASTA KLASSIJUHATAJA LAUREAADID
Urmas Hein, Tartu Mart Reiniku Kool;
Kristi Paju, Tartu Kesklinna Kool;
Kristiina Punga, Hugo Treffneri Gümnaasium;
Aire Rillo, Tartu Raatuse Kool.

AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA LAUREAADID
Anneli Koppel, Tartu Descartes’i Kool;
Jaak-Albert Metsoja, Tartu Rahvusvaheline Kool ( Aasta põhikooli aineõpetaja üleriigiline nominent);
Silja Russak, Tartu Mart Reiniku Kool;
Kadri Tein, Tartu Kesklinna Kool;
Alla Vinitšenko, Miina Härma Gümnaasium ( Aasta põhikooli aineõpetaja üleriigiline nominent).

AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA LAUREAADID
Kirstin Karis, Miina Härma Gümnaasium;
Aleksandr Kirpu, Tartu Tamme Gümnaasium;
Yulia Klochkova, Tartu Annelinna Gümnaasium;
Ave Külter, Hugo Treffneri Gümnaasium.

AASTA KUTSEÕPETAJA LAUREAADID
Kristel Eeroja-Põldoja, Heino Elleri Muusikakool;
Kalli Kalde, Tartu Kunstikool;
Timo Puistaja, Tartu Rakenduslik Kolledž (Aasta kutseõpetaja üleriigiline nominent).

AASTA HUVIALAÕPETAJA LAUREAADID
Lii Laanoja, Tartu Maarja Kool;
Vilve Maide, Tartu Karlova Kooli koorikool;
Aire Orula, Tartu loodusmaja huvikool;
Helin Pihlap, Tartu I Muusikakool.

AASTA TUGISPETSIALISTI LAUREAADID
Anton Aunma, Tartu Kunstikool;
Liina Järvsoo, Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu;
Carolina Šuman, Ilmatsalu Põhikool (Aasta tugispetsialisti üleriigiline nominent);
Aile Tomson, Tartu Lasteaed Lotte.

AASTA ÕPPEASUTUSE JUHI LAUREAADID
Kadi Kreis, Tartu Kunstikool (Aasta õppeasutuse juhi üleriigiline nominent);
Kaido Otsing, Tartu I Muusikakool;
Julia Trubatšova, Tartu Annelinna Gümnaasium;
Viive Vellemaa, Tartu Lasteaed Lotte.

AASTA HARIDUSTEO LAUREAADID
Esimene erakool Tartus avas õppesuuna hariduslike erivajadustega õpilastele – Karolini Kooli, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool, Õilme Saks (Aasta haridusteo üleriigiline nominent);
Tartu Kunstikooli Tallinna Ukraina õppegruppide avamine, Tartu Kunstikool, Kadi Kreis;
Tartu Raatuse Kooli rahvusvahelised projektid, Tartu Raatuse Kool, Rene Leiner.

AASTA HARIDUSE SÕBRA LAUREAADID
Karine Andrjuškevitšjute, Tartu Lasteaed Helika;
Evi Puhm, Tartu Kivilinna Kool;
Anna Sumyk, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus;
Urmas Vessin, Tartu Raatuse Kool.