Hoolekogu

Tartu 09. oktoober 2023. a. nr O-23-0026

Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 1-4, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Natalja Bitova - lastevanemate esindaja;
1.2. Dmitri Peterson - lastevanemate esindaja;
1.3. Jekaterina Aader - lastevanemate esindaja;
1.4. Olga Telvar - lastevanemate esindaja;
1.5. Julia Grigorova - lastevanemate esindaja;
1.6. Elis Selivanova - lastevanemate esindaja;
1.7. Jelena Šteinmiller - lastevanemate esindaja;
1.8. Vera Kolossova - vilistlaste esindaja;
1.9. Raini Jõks - toetava organisatsiooni esindaja (VOCO);
1.10. Matvei Škut - õpilaste esindaja;
1.11. Diana Joassoone - õppenõukogu esindaja;
1.12. Natalja Ivanova - õppenõukogu esindaja;
1.13. Urmas Klaas - koolipidaja esindaja.

2. Otsus jõustub 9. oktoober 2023. a.

Hoolekogu avalik e-mail hoolekogu@annelinn.edu.ee kuhu saabuvad kirjad edastatakse kõikidele hoolekogu liikmetele.