Hoolekogu

 1. Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2-4, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

   o t s u s t a b:

   1. Kinnitada Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:

  1.1. Roman Abubikirov - lastevanemate esindaja;
  1.2. Jekaterina Aader - lastevanemate esindaja;
  1.3. Olga Telvar - lastevanemate esindaja;
  1.4. Julia Grigorova - lastevanemate esindaja;
  1.5. Diana Saar - lastevanemate esindaja;
  1.6. Ksenia George - lastevanemate esindaja;
  1.7. Regina Pipitš - lastevanemate esindaja;
  1.8. Jelena Šteinmiller - lastevanemate esindaja;
  1.9. Raini Jõks - toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Kutsehariduskeskus);
  1.10. Veera Kolossova - vilistlaste esindaja;
  1.11. Kamilla Kaag - õpilaste esindaja;
  1.12. Diana Joassoone - õppenõukogu esindaja;
  1.13. Natalja Ivanova - õppenõukogu esindaja;
  1.14. Urmas Klaas - linna esindaja.

  2. Otsus jõustub 9. november 2021. a

 Hoolekogu avalik e-mail hoolekogu@annelinn.edu.ee kuhu saabuvad kirjad edastatakse kõikidele hoolekogu liikmetele.

ManusSuurus
PDF icon ho_o-21-0042.pdf57.58 KB
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.