Kuidas vähendada e-sigarettide tarbimist?

Käesoleva õppeaasta keskel otsustasid Tartu Annelinna Gümnaasiumi 12. klassi õpilased Helena Nešpanova, Eliisabet Berkis, Marjana Kravtšuk ja Jüri Švõrov  osa võtta konkursist “Koos suudame”, kus nad pidid esitama enda poolt välja mõeldud projekti. Projekti teemaks sai valitud “Elu e-sigarettideta”, mille eesmärgid oli selle toote tarbimise ennetamine ja vähendamine noorte seas. Projekt sai alguse detsembrikuus.
Projekti läbiviijate sõnul oli niisuguse teema valimise ajendiks see, et 12. klassi õpilased on pööranud tähelepanu suurele e-sigarette tarvitavate noorte hulgale, mis omakorda valmistas nendele tõhusa rahutuse. Samas projekt oli suunatud antud probleemi justnimelt lahendamisele, kuna korraldajate vaatepunktist e-sigarettide tarvitamine osutub suureks probleemiks noorte tervisele ning selle murekohaga tuleb tõepoolest võidelda. Enda projekti raames viisid õpilased 4.-6. klassidele läbi aktiivseid vahetunde ning ka 10 ennetustundi 4.-8. klasside õpilaskonnale.
Projekti läbiviijate väitel on kogu korraldus läinud plaani järgi ning tuli välja, et see isegi on ületanud nende ootusi. Projekti teostamise teel on noori tunduvalt aidanud TAGi õpetaja Triinu Laar ja samuti suureks abiks on olnud õpetaja Anna Preobraženskaja, kes jagas enda soovitusi teemakohase esitluse parandamise kohta. Projekti läbiviimist toetas veel suur hulk koolitöötajaid ja õpetajaid. Etapilisele tööle kulus kokku umbes 4 kuud. Nagu kinnitavad autorid, on nemad projekti lõpptulemusega äärmiselt rahul ning ka lisavad, et: “Ausalt öeldes oli ootamatu, et me oleksime võinud saada auhinnalise koha. Isegi ei oodanud, et me saame teise koha”.
Lõpuüritus, kus leidis aset autasustamistseremoonia. toimus 17. mail. Helena, Eliisabet, Marjana ja Jüri saavutasid 10.-12.klasside arvestuses II koha. Kiiduväärset tööd tunnustati 250eurose stipendiumiga.


Veronika Gulak, 
Alisa Smirnova,
Milana Jazõkova,
Albina Grišakova,
Viktoria Jeršova